Allenstein Olsztyn zdjęcia fotografie

Menu

Harry and Hermione

Temat: I tylko przyroda się nie zmieniła...
W 90. rocznicę druku „Geografii polskiej Warmii” przez ks. Walentego Barczewskiego spisanej, ukazał się quasi-reprint, zachowujący w całości dawną pisownię, dawne nazewnictwo oraz układ tekstu, natomiast współczesne są fotografie autorstwa Witolda Mierzejewskiego (zarazem wydawcy tej książki, któremu należy się wielkie uznanie), ilustrujące miejsca opisywane w „Geografii” i znakomicie współbrzmiące z treścią. Zdjęcia oddają piękno krajobrazu warmińskiego i wtopionych weń gotyckich kościołów i ... miastami Olsztyn (Allenstein) i Wartembork (Barczewo), i część powiatu reszelskiego z miastem Biskupcem (Bischofsburg) i z 27 parafiami” . Przemieszał się w tej krainie żywioł pruski, niemiecki i polski, i każdy...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,38446,91574391,91574391,I_tylko_przyroda_sie_nie_zmienila_.html

Powered by MyScript